Mandag den 25. februar fratrådte Finn Schlitterlau sin stilling som CEO/Administrerende Direktør efter gensidig aftale med FALCON LIFTS’ bestyrelse. Finn Schlitterlau har sammen med CFO Thyge Mikkelsen udgjort virksomhedens direktion siden etableringen af FALCON LIFTS A/S.

Finn Schlitterlau fortsætter som bestyrelsesmedlem og aktionær.

Thyge Mikkelsen er udnævnt til CEO/Administrerende Direktør og vil fremadrettet alene udgøre direktionen i FALCON LIFTS A/S.